Wspólnoty

Zobacz więcej
Credo
Credo

Credo

Spotkania: we wtorki (za wyjątkiem pierwszych wtorków miesiąca oraz świąt) o godz. 19.00 w sali nr 12 przy Archikatedrze Białostockiej przy ul. Kościelnej (wejście naprzeciwko Zakrystii)Opiekun: ks. Radosław Kimsza

Akademicka Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Credo liczy 150 osób (w tym ponad 20 małżeństw). Przedział wiekowy osób od 17-18 lat do 30-40. Kilka osób przychodzi też starszych niż 40 lat. Możliwość dołączenia do Wspólnoty jest na każdym spotkaniu modlitewnym. Spotkanie modlitewne odbywają się od połowy września do połowy czerwca danego roku kalendarzowego. Odbywają się one we wtorki (za wyjątkiem pierwszych wtorków miesiąca oraz świąt) o godz. 19.00 w sali nr 12 przy Archikatedrze Białostockiej przy ul. Kościelnej (wejście naprzeciwko Zakrystii), opierają się o formę przyjętą w Odnowie w Duchu Świętym, głównie osadzona jest wokół Słowa Bożego i modlitwy uwielbienia.

Formacja Członka Credo oprócz uczestnictwa w spotkaniach modlitewnych wtorkowych wygląda następująco:

1)uczestnictwo w Grupach Dzielenia (oddzielnie dla osób samotnych, oddzielnie dla Małżeństw);

2) uczestnictwo w Eucharystii częściej niż w niedzielę (zachęcamy do codziennego uczestnictwa we Mszy Św.);

3) codzienna modlitwa Słowem Bożym zgodnie z liturgią Kościoła na dany dzień (aktualnie pomocą do tej modlitwy są komentarze do Ewangelii Ks. Wonsa Ewangelia na każdy dzień);

4) cotygodniowa 30 min. lub 60 min. Adoracja Najświętszego Sakramentu;

5) częsta (min. raz w miesiącu) Spowiedź Święta, a najlepiej korzystanie z Kierownictwa Duchowego;

6) coroczne korzystanie z Rekolekcji Zamkniętych (wakacyjnych, weekendowych lub ignacjańskich);

Wspólnota, poza spotkaniami, angażuje się w:

1) organizację Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy dla ludzi młodych w okresie od października do grudnia każdego roku kalendarzowego;

2) organizację raz w roku weekendowych Rekolekcji zamkniętych;

3) organizację raz w roku wakacyjnych tygodniowych Rekolekcji połączonych z wypoczynkiem (nad morzem lub w górach);

4) pomoc chorych w Białostockim Hospicjum;

5) pomoc dzieciom z Domu Dziecka przy ul. Mickiewicza;

6) pomoc podopiecznym Domu Poprawczego przy ul. 42 Pułku Piechoty;

7) pomoc sierocie z Afryki poprzez Adopcję na odległość;

8) organizację Wieczorów Filmowych o tematyce wartościowej i religijnej;

9) współpracę z Duszpasterstwem Akademickim przy Archikatedrze Białostockiej;

10) organizację raz na dwa lata pielgrzymki do miejsc kultu religijnego (np. Ziemi Świętej, Medjugorie itp.);

11) inne wydarzenia wspólnie z całą Odnową w Duchu Świętym Archidiecezji Białostockiej.

Lider wspólnoty: Krzysztof Rembeliński

Więcej informacji: http://da.archibial.pl/dzialalnosc.php?id=13