Aktualności

Zobacz więcej

Kalendarium

Cytat na dziś

I w na­pomi­naniu zacho­waj roz­wagę i nie po­suwaj się za da­leko, pa­miętając, że przy zbyt gor­li­wym czyszcze­niu z rdzy naczy­nie może pęknąć.

Autor nieznany

Wspólnoty

Polecamy