Światowe Dni Młodzieży

Zobacz więcej

Przygotowania duchowe

ŚDM - spotkania na temat

Każdy ŚDM wymaga dobrego przygotowania pod względem treści, nad którą pochylą się młodzi gromadząc się na kilka dni w grupach językowych. Tematykę corocznych spotkań określa sam Ojciec Święty, kierując do młodych przesłanie zwane orędziem. W czasie ŚDM treści te są pogłębiane podczas trzydniowych spotkań zwanych triduum katechetycznym.

źródło: diversamenteaff-abile.gazzetta.it

Tematy na najbliższe ŚDM

XXIX Światowy Dzień Młodzieży, 2014 w wymiarze diecezjalnym:

"Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie."  (Mt 5,3)

Orędzie papieża Franciszka na ten rok: http://www.kdm.org.pl/?id=57XXX Światowy Dzień Młodzieży, 2015, w wymiarze diecezjalnym:

"Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą."  (Mt 5,8)                                                                                       

 

XXXI Światowy Dzień Młodzieży, 2016, w wymiarze diecezjalnym i międzynarodowym w Krakowie:

Cz@t ze Słowem

Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży przygotowało program „Cz@t ze Słowem!”, będący pierwszą częścią trzyletniej propozycji, obejmującej okres od pierwszej niedzieli adwentu 2013 r. aż do spotkania w Krakowie w roku 2016. Przygotowane treści i formy spotkań zostały rozłożone cyklicznie na dwanaście miesięcy.

Poszczególne lata przygotowań poświęcone będą następującym tematom:


a) 2013/2014 – SŁOWO (kerygmat)
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5, 3);


b) 2014/2015 – SAKRAMENTY (liturgia)
„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8);


c) 2015/2016 – CARITAS (diakonia)
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).

Co miesiąc na naszej stronie będzie publikowana aktualizacja programu.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.kdm.org.pl


P2P na Wielki Post

Program P2P, People to People, Prayer to Prayer (ludzie dla ludzi, modlitwa za modlitwę), jest zaproszeniem do wspólnej modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego codziennie o 15.00

„Miejcie odwagę iść pod prąd. Miejcie odwagę prawdziwego szczęścia!” (papież Franciszek w orędziu na XXIX ŚDM 2014)W Wielkim Poście zachęcamy do codziennej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia. Możemy wymieniać się osobistymi intencjami, ale szczególnie zależy nam na modlitwie w intencjach odczytanych przez nas z orędzia Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Młodzieży 2014, w którym rozważa hasło tegorocznego święta młodych, czyli: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”.

Więcej o programie: http://www.krakow2016.com/pl/swiatowe-dni-mlodziezy,p2p-na-wielki-post

Dołącz na fb: https://www.facebook.com/events/682632128442803/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular

Bilet dla Brata, BdB

Jest to projekt polskich wolontariuszy ŚDM, którego zadaniem jest utworzenie dzieła pomocy młodym pielgrzymom ze Wschodu, pragnącym przyjechać na Światowe Dni Młodzieży do Polski w 2016 r.

Cele projektu:
- konkretna odpowiedź na słowa biskupów, by zatroszczyć się o młodych ze Wschodu
- uczenie współodpowiedzialności za Kościół
- zbiórka funduszy dla pielgrzymów ze Wschodu
- aktywizacja osób „niezwiązanych” z ŚDM, m.in. osób starszych i ogółu parafian

Realizacja:
- rozpoczęcie projektu: 13 kwietnia 2013 (Niedziela Palmowa)
- pierwszy produkt: płyta okolicznościowa z okazji kanonizacji Jana Pawła II
- kolejne produkty: „perełki” z historią ŚDM, z orędziem papieża Franciszka do młodych
- możliwość wsparcia poprzez darczyńców również bezpośrednio przez internet
- beneficjentami projektu będą grupy duszpasterskie z Europy Wschodniej

BILET TRÓJWYMIAROWY – CZYLI: JAKIE SĄ NASZE CELE?

Wymiar materialny: zebranie funduszy na dofinansowanie udziału młodzieży ze Wschodu w ŚDM.

Wymiar wspólnotowy: zachęcenie Polaków – niezależnie od wieku, talentów, dyspozycyjności – do wspólnego włączenia się w dzieło Biletu dla Brata poprzez udział w proponowanych akcjach, realizację własnych inicjatyw, promocję, ofiarę finansową.

Wymiar duchowy: przypomnienie, że dla Kościoła w Polsce Światowe Dni Młodzieży rozpoczynają się TERAZ, a spotkanie w Krakowie jest ich KULMINACJĄ!

KOMU POMAGAMY?

Kraje objęte akcją Bilet dla Brata, to: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan,, Turkmenistan, Ukraina i Uzbekistan. Pielgrzymi i wolontariusze z tych państw mogą ubiegać się o pomoc finansową, jeśli stworzą grupę, która uzyska rekomendację biskupa miejsca i zarejestrują swój udział na oficjalnej stronie Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.

Więcej o projekcie: http://www.sdm.org.pl/?k=502

Facebook: https://www.facebook.com/biletdlabrata