Aktualności

Zobacz więcej

Kalendarium

Cytat na dziś

Można dać bar­dzo dużo i ser­ce zra­nić, a można bar­dzo ma­lut­ko i ser­ce roz­ra­dować, jak­by skrzydła ko­muś przy­piąć do ramion.

Stefan Wyszyński Prymas Polski, Kardynał

Wspólnoty

Polecamy